Yazar: Haberler

FLIPPMI Projesi Ulus Ötesi Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

FLIPPMI Projesi’nin ikinci ulus ötesi toplantısı tüm ortak kurum temsilcilerinin katılımı ile 14 Temmuz 2022’de çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında hazırlanacak eğitim içeriği ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Geliştirilmesi amaçlanan öğrenme üniteleri hakkında tüm katılımcılar görüşlerini paylaşarak ünitelerin düzenlemesine ve işbölümüne katkı sağladı.

Projenin bir sonraki aşamasında eğitim içeriği olarak “Kültürlerarası Arabuluculara Yönelik Yetkinlik Matrisinin hazırlanarak proje ortağı kurumların değerlendirmelerine sunulması planlanmaktadır.

Temel hedefi göçmen ailelerin aile eğitimi yöntemleriyle Ters Yüz Öğrenim’e katılımını sağlamak ve kültürlerarası arabulucuları bu süreci desteklemek için gerekli yetkinlikler ve kaynaklarla desteklemek olan FLIPPMI Projesi (2021-1-BE01-KA220-SCH-000024579) Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak olarak yer aldığı proje Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

#empoweringmigrantslearning #Erasmus+ #FlippedLearning #FamilyLearning #digitaleducationformigrants #AileEğitimi #TersYüzÖğrenme #TersYüzEdilmişSınıf #GöçmenlerİçinDijitalÖğrenme

Etkileşim: 171
Kapat
Skip to content