Yazar: Haberler

SME Green Skills HUB Projesi Çevrim İçi Proje Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-ES01-KA202-083065 sözleşme numaralı “SME Green Skills HUB (KOBİ Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı)” Projesi, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı SME Green Skills HUB Projesi 01.09.2020 – 31.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

SME Green Skills HUB Projesi’nin temel hedefi, mesleki eğitim ve öğretim aracılığıyla KOBİ’lerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamalarını desteklemektir.

SME Green Skills HUB Projesi’nin çevrim içi başlangıç toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetleri gözden geçirilerek “KOBİ’lerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulamaya Yönelik Avrupa Yeterlikler Çerçevesi” tasarımına dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Projenin bir sonraki aşamasında “KOBİ’lerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama Yönelik Avrupa Yeterlikler Çerçevesi” geliştirilecektir.

#SustainableDevelopmentGoals #SME #GreenSkills #VET #workplacelearning #SürdürülebilirKalkınmaHedefleri #KOBİ #YeşilBeceriler #MeslekiEğitimveÖğretim #işyeriöğrenmesi

Etkileşim: 413
Kapat
Skip to content