Ana Eylem 2

GO ZERO

GO ZERO Zero Waste Management in Food Sector SIFIR ATIK Gıda Sektöründe Sıfır Atık Yönetimi Proje Tanımı: Go Zero Projesi,gıda sektöründe atık yönetimi becerilerinin geliştirilerek...

EMPOWER

Empowering Persons with Disabilities Through Effective Disaster Management GÜÇLENDİR Engeli Olan Bireyleri Etkili Afet Yönetimi Aracılığıyla Güçlendirme Proje Tanımı: EMPOWER Projesi, engeli olan bireylerin ve...

MI WINDOW

MI WINDOW BENİM PENCEREM Proje Tanımı: Mi Window Projesi, öğretmenlerde ve ailelerde erken çocukluk dönemi travması konusunda farkındalık oluşturulmasına odaklanmaktadır. Hibe Programın AdıAvrupa Birliği Eğitim...

LEARNING SCHOOLS

LEARNING SCHOOLS ÖĞRENEN OKULLAR Proje Tanımı: Öğrenen Okullar Projesi, okullarda deneyim ve bilgi paylaşımını, sürekli mesleki gelişim fırsatlarını teşvik eden öğrenen okul modeli ve Çevrim...

EnMind

EnMind Entrepreneurial Mindset for Future Youth Work Gelecek Gençlik Çalışması İçin Girişimci Düşünme Biçimi Proje Tanımı: EnMind Projesi, gençlerin sosyal girişimcilik yetkinliklerini destekleyerek Avrupa’da genç...

BOOST

BOOST - Global Competence for Advancing Social İnclusion and Career Path of Vulnerable Women BOOST Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması...

STEAM PEOPLE

STEAM PEOPLE Learning Resources to Promote STEAM Values And Competences in Adults Learners Yetişkin Öğrenicilerde STEAM Değerlerini ve Becerilerini Teşvik Edecek Öğrenme Kaynakları Proje Tanımı:...

TOURISTIC

TOURISTIC Upskilling Disabled People with Digital Skills Applied to Accessible Tourism Jobs Engeli Olan Bireylere Erişilebilir Turizmde Kullanılan Dijital Becerileri Kazandırma Proje Tanımı: Touristic projesi,...
Wise Mind

Wise Mind

Wise Mind Bilge Akıl Proje Tanımı: Wise Mind Projesitravma yaşamış gençlerin ve gençlik çalışanlarının kriz yönetim becerilerinin geliştirilerek iyi olma hâllerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Hibe...
1 2 3 4
Skip to content