AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU

HAKKIMIZDA

 

Büromuz genel olarak ülkemizin Avrupa Birliğine katılım sürecinde yürütülecek tüm faaliyetleri en iyi şekilde koordine etmeye ve bu alanda İstanbul genelindeki tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşları desteklemeye yönelik faaliyetler sürdürmektedir.

 

     Bu kapsamda;

  • Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Avrupa Birliği fon ve mali kaynaklarından ilimizin daha etkin bir şekilde yararlandırılmasına yönelik olarak kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları vb. tüm ilgililerin proje faaliyetlerini teşvik etmek ve gerekli desteğin sağlanması,
  • İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği projelerinin koordinasyonu, kamuoyu ile paylaşımı ve ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
  • Kaymakamlıklar, yerel yönetimler, ajanslar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan ARGE merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarına Avrupa Birliği projeleri alanında ihtiyaç duyulan hizmetlerin sunum ve koordinasyonu,
  • İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği projeleri ve diğer fon kaynaklı tüm projelere aktif destek sağlanması, proje sahiplerinin karşılaştıkları sorunların çözülmesi konusunda yardımcı olunması ve projelerin imkanlar ölçüsünde görsel ve basılı araçlarla tanıtılarak desteklenmesi,
  • İstanbul genelindeki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılması,
  • Ulusal ve uluslararası tüm fonlar konusunda literatür taraması yaparak proje çağrılarının öncelikleri doğrultusunda İl genelindeki ihtiyaçların giderilmesi için kaynakların tanıtılması ve bu kapsamda projelerin hazırlanması ve başvuru yapacak kurumlara yardımcı olunması
  • AB’ye katılım sürecinde ulusal düzeyde gerçekleştirilecek etkinlikler, toplantılar, tartışma platformları ve bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılarak görüş bildirilmesi
  • abmerkez.com sayfasında ilgililerin yararlanabileceği Avrupa Birliği projelerine ilişkin bilgilendirmeler yapılması ve bu sayfanın ilgililerin faydalanacağı bir referans noktası haline getirilmesi,
     

amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kapat
Skip to content