Yazar: Haberler

INTREP Projesi Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

INTREP Projesi’nin ikinci ulus ötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 2 Eylül 2022 tarihinde Avusturya’nın Klagenfurt şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda projenin ilk ürünü olan “Kültürlerarası ve Dinler Arası Bağlamlarda Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Üzerine Eğitim Müfredatı” sunularak nihai hale getirildi. Projenin ikinci ürünü olan eğitim içerikleri hakkında planlama ve iş bölümü gerçekleştirildi. Ayrıca, katılımcılar çevrim içi öğrenme platformunun tasarımı üzerine çalışmalara başlayarak takip edilecek aşamaları belirledi.

INTREP- Kültürlerarası ve Dinler Arası Bağlamlarda Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi (Fostering Social Innovation and Entrepreneurship in Intercultural and Interreligious Context – 2021­1­BE01­KA220­ADU­000033680) Projesinin temel hedefi, yetişkin eğitimi aracılığıyla kültürlerarası ve dinler arası bağlamlarda sosyal inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, toplumsal kapsayıcılık ve çeşitlilik için yetişkin ve toplum eğitimcilerini desteklemektir. Proje, Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://intrep.possibles.org/

#intercultural #interreligious #socialinnovation # Entrepreneurship #IntrepProject #sosyalinovasyon #girişimcilik

Etkileşim: 586
Kapat
Skip to content