Yazar: Haberler

BOOST Projesi Ürün Değerlendirme Toplantısı İMRA Derneği ile Gerçekleştirildi

BOOST Projesi kapsamında hazırlanan Koçluk Programı’nın pilot uygulamasının gerçekleştirileceği İMRA Derneği ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye ve Dünya’da uluslararası göç dinamiklerini tespit etmek, kamuoyu ile politika yapıcıları bu konuda doğru bilgilendirmek, uluslararası göç yaşayan insanların haklarını her mecrada savunmak ve sosyo-ekonomik uyumlarına katkıda bulunmak amacını taşıyan İMRA Derneği, BOOST Projesi Koçluk Programı’nın pilot uygulamasını uzman psikologlarla yapacağını ifade etti.

Projenin bir sonraki aşamasında pilot uygulamanın tamamlanıp Koçluk Programı’na yönelik değerlendirmelerin alınması ve hazırlanan tüm ürünlerin proje hedef kitlesi ile paylaşılarak yaygınlaştırılması planlanmıştır.

Temel hedefi sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı kadınların küresel becerilerinin geliştirilerek sosyal hayata katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması; dezavantajlı kadınlar ile çalışan yetişkin eğitmenlerinin mentorlük becerilerinin geliştirilmesi olan BOOST – Global Competence for Advancing Social Inclusion and Career Path of Vulnerable Women (Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması) Projesi İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak olarak yer aldığı proje Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

https://boost.erasmus.site/
https://www.facebook.com/boost.erasmus

http://www.ssf.org.es/
https://www.ciep.be/
https://www.mindshift.pt/
https://www.futureinperspective.com/
https://idpeuropa.com/
https://cwep.eu/
https://www.iasismed.eu/

#BOOST #küreselbeceriler #globalcompetence #socialinclusion #toplumsalkapsayıcılık

Etkileşim: 9
Kapat
Skip to content