Yazar: Haberler

BOOST Projesi Ürün Değerlendirme Süreci Eğitimcilerle Gerçekleştirildi

BOOST Projesi’nin ürün değerlendirme süreci uzman eğitimcilerin katılımı ile 26 Nisan 2022 günü gerçekleştirildi. Proje ürünlerinden olan “Küresel Becerilerin Arttırılması Herkese Açık Çevrim İçi Eğitim-MOOC” modülleri katılımcılara sunularak katılımcıların değerlendirmeleri alındı.

Projenin bir sonraki aşamasında bir diğer proje ürünü olan Koçluk Programı’nın pilot uygulamasının yapılması ve hazırlanan tüm ürünlerin proje hedef kitlesi ile paylaşılarak ürünlerin yaygınlaştırılması planlanmıştır.

Temel hedefi sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı kadınların küresel becerilerinin geliştirilerek sosyal hayata katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması; dezavantajlı kadınlar ile çalışan yetişkin eğitmenlerinin mentorlük becerilerinin geliştirilmesi olan BOOST – Global Competence for Advancing Social Inclusion and Career Path of Vulnerable Women (Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması) Projesi İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak olarak yer aldığı proje Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

https://boost.erasmus.site/
https://www.facebook.com/boost.erasmus

#BOOST #küreselbeceriler #globalcompetence #socialinclusion #toplumsalkapsayıcılık

Etkileşim: 7
Kapat
Skip to content