Yazar: Haberler

Mi Window Projesi Çevrim İçi Proje Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

Mi Window Projesi Çevrim İçi Proje Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-UK01-KA201-079268 sözleşme numaralı “Mi Window (Benim Pencerem)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İngiltere Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı “Mi Window” Projesi 01.09.2020 – 31.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

“Mi Window” Projesinin temel hedefi, göçmen veya mülteci ailelerin okul öncesi dönemindeki (5 yaş) çocuklarının bulundukları ülkeye ve eğitim sistemine adaptasyonlarına ve sosyal içermelerine katkı sağlamaktır.

“Mi Window” Projesinin çevrim içi başlangıç toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda Çevrim İçi Dijital Veri Tabanı’nın çalışma planı gözden geçirilerek içerik ve tasarımı konusunda planlama yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında “Çevrim İçi Dijital Veri Tabanı” geliştirilecektir.

@ulusalajans @istanbulvaliligi

#5-yeartrauma #migrantchildren #socialinclusion #educationalintegration #earlyschoolleave #5yaştravması #göçmençocuklar #sosyaliçerme #erkenokulterki #eğitselentegrasyon

Etkileşim: 492
Kapat
Skip to content