Yazar: Haberler

Take it Serious Projesi Çevrim İçi Proje Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-UK01-KA201-079097 sözleşme numaralı “Take it Serious (Ciddiye Al!)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İngiltere Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı “Take it Serious” Projesi 01.11.2020 – 31.10.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

“Take it Serious” Projesinin temel hedefi farklı disiplinlerden öğretmenlerin afet eğitimini daha etkili bir şekilde öğretmeleri için yeterliklerini artırmak, okul yöneticilerini ve yetkilileri afet yönetimi stratejisi geliştirme ve günün şartlarına göre yenileme konularında desteklemek ve afet yönetimi döngüsü hakkında aileleri bilinçlendirmektir.

“Take it Serious” Projesinin başlangıç toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 11 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda proje aktiviteleri gözden geçirilerek “Afet Eğitimi Metodolojik Çerçevesi” hakkında öneriler paylaşıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında “Afet Eğitimi Metodolojik Çerçevesi” geliştirilecektir.

@ulusalajans @istanbulvaliligi

disastermanagementcycle #disastereducation #seriousgames #riskreduction #TakeitSerious! #afetyönetimidöngüsi #afeteğitimi #ciddioyunlar #CiddiyeAl! #riskazaltma

Etkileşim: 23
Kapat
Skip to content