Yazar: Ana Eylem 2, Stratejik Ortaklıklar ve İşbirliği Ortaklıkları

REFUSKILLS

REFUSKILLS

Qualification Assessments for Refugee Training and Employment: Fasttrack with ECVET and Skillsbank

Mülteci Eğitimi ve İstihdamı için Yeterlilik Değerlendirmeleri: ECVET ve Yetenek Bankası ile Hızlı Takip

Proje Tanımı: Göç konusu AB ülkeleri için son derece önemli bir sorun olmakla birlikte nitelikli insanların göçü, farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin bir göçmen için belge, beceri, yeterlilik ve sertifika beyanı büyük önem taşımaktadır. Refuskills projesi, mülteciler ve diğer göçmenler için hızlı bir yetkinlik değerlendirmesi ve beyanına yönelik acil ihtiyaçları karşılamak için Skillsbank (yeteneklerin belirlendiği ve detaylandırıldığı bir proje) deneyimlerini ve sistemini kullanmaktadır.

Hibe Programın Adı  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem II – Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar  
Proje Numarası    2016-1-NO01-KA202-022083
Koordinatör Kurum  NTI-MMM Multilateral Monitoring and Management (Norveç)  
Ortak Ülke/Kurumlar  İstanbul Valiliği (Türkiye)
Instituto de Soldadura e Qualidade (Portekiz)
Eurecons Forderagentur Gmbh (Almanya)
Anced (İspanya)
Kalibao (Fransa)
Wiener Institut fur Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung (Avusturya)
Berufsforderungsinstitut Wien (Avusturya)
Associazione Comunita Papa Giovanni XXIII (İtalya)
Euromasc – European Masters of Skilled Crafts (Norveç)
Sachsische Bildungsgesellschaft fur Umweltschutz undChemieberufe Dresden Mbh (Almanya)
European Federatıon for Weldıng Joining and Cutting (Belçika)
Hogskolen I Oslo Og Akershus (Norveç)
Arbeitsmarktservice Wien (Avusturya)
Proje Süresi  28 Ay
Proje Başlangıç Tarihi  01.09.2016
Projenin Amacı    Projenin temel amacı, göçmen ve mültecilerin bilgi, beceri, yetenek ve sertifikalarına dair dokümantasyonun yapılması ve böylece hem kendilerinin iş yaşamına dâhil olmasında hem de misafir oldukları ülkelerde kendileri ile ilgili veri sahibi olunmasında kolaylık sağlanmasıdır. Bu doğrultuda bu becerilerin kaydedileceği veri bankasının oluşturulması ve bir sistemin kurulması projede nihai hedeftir.  
Temel Proje Faaliyetleri  Mültecilere / göçmenlere temel ECVET ve Öğrenme Çıktıları ilkelerini kullanarak beceri ve yeterliliklerini (kendi dillerinde) belgeleme fırsatı veren kullanımı kolay bir mekanizmanın oluşturulmasıMülteci ve sığınmacıların ikamet başvurularının ele alınmasında işlem süresinin kolaylaştırılarak azaltılması, istihdam ve eğitime yönelik uygun / ilgili bireysel kariyer yollarının belirlenmesiAlıcı ülkelerin göçmenlere ait beceri ve yeterlilikleri hızlı bir şekilde tanımlanması, böylece iş ve kapasite geliştirme programlarına uyum ve katılımın kolaylaştırılma olasılıklarının geliştirilmesiÖğrenme çıktılarına dayalı olarak bireylerin yeterlilik portföyünü belirten bir RefuPass düzenleme olasılığının araştırılması  
Proje Ürünleri  Ortak ülkelerdeki göçmenlerin durumu üzerine raporGöçmenlere uygun olan meslekler için belirlenen temel yeterlilikler ve becerilerİş başı eğitimi yöntemiyle ya da yaparak öğrenmeyle elde edilen becerilerin, seçilen meslekler ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol matrisi  
Proje Web Sitesi  https://skillstools.eu/refuskills/
Etkileşim: 14
Kapat
Skip to content