Farkındayız Yaşam Merkezi

Proje Açıklaması

Savaş nedeniyle ülkemize göç eden 7 – 14 yaş arası Suriyeli ailelerin ve çocukların yaşadıkları göç, travma, dilsel, psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantaj durumları azaltmak için çeşitli uyum programlarıyla sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

Çağrı Adı

İstanbul Kalkınma Ajansı – Çocuklar ve Gençler

Proje Numarası

TR10/16/ÇGE/0042

Koordinatör Kurum

Eyüp İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Ortak Kurumlar

  • İstanbul Valiliği
  • Eyüp Belediyesi

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ

  • Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü
  • Sadakataşı Derneği

Başlama Tarihi

01.10.2016

Süre

18 Ay

Proje Faaliyetleri

Proje kapsamında 600 Suriyeli, 394 Türk olmak üzere toplam 994 çocuğa tanılama yapılarak gerekli psikolojik değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda Farkındayız Yaşam Merkezi’ne yönlendirilen 131 çocuk düzenli olarak 10 hafta boyunca akıl oyunları atölyesinden
ve ahşap oyuncak atölyesinden faydalanmıştır. Bununla birlikte 3 okulda 3 adet akıl oyunları atölyesi kurulmuştur. Bu atölyelerde 606 öğrenci 10 hafta boyunca toplamda 20 saat akıl ve zekâ oyunları eğitimi almıştır. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından 2 Veli Bilgilendirme Semineri, 11 Veli Eğitimi ve 3 Öğretmen Semineri düzenlenmiş ve seminerlerde; aile içi iletişim, çocukların gelişim özellikleri, ebeveyn çocuk ilişkileri, sosyal ekonomik destek yardım şartları, bilinçli medya kullanımı, teknoloji bağımlılığı vb. konular anlatılmıştır.
Projeyle risk grubundaki Suriyeli çocukların psikolojik problemlerinin sağaltılması, onlara akıl oyunları atölyelerinde üretkenlik, yenilikçilik
ve bilişimsel beceri kapasitelerini artırıcı çalışmalar yaptırılması ve onların aynı risk grubundaki Türk çocuklarla oluşturulan atölyelerdeki karma gruplar yoluyla duygusal ve sosyal yönden desteklenmesi sağlanmıştır.

Etkileşim: 14
Kapat
Skip to content