Yazar: Haberler

Wise Mind Projesi Uluslararası Proje Yönetim Toplantısı Yapıldı

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-2-TR01-KA205-078707 sözleşme numaralı Bilge Akıl – Wise Mind Projesi, Erasmus+ Gençlik Eğitimi Programı Ana Eylem 2 kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 01/11/2019 – 31/10/2022 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan Wise Mind Projesi’nde, İstanbul Valiliği, Başlangıç Derneği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, YOUNET (İtalya), Youth for Equality (Slovakya), Anata Foundation (Hollanda), Drosostalida (Yunanistan) ve Human&Longevity (Bulgaristan) Proje’nin ortak kurumları olarak yer almaktadır.

Wise Mind Projesi’nin temel hedefi, travma geçirmiş gençler ve bu gençlerle çalışan gençlik çalışanlarının kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Projenin çevrimiçi yönetim toplantısı 19 Ağustos 2020 tarihinde tüm ortak kurumların katılımıyla devam eden pandemi sebebiyle çevrim içi olarak yapıldı.

Toplantıda gençlik çalışanlarına uygulanacak anketler ve uygulama metodolojisi paylaşıldı. Ortak kurumların uygulama süreçleri ile ilgili soruları yanıtlanarak önerileri değerlendirildi.
Projenin bir sonraki aşamasında gençlik çalışanlarına uygulanacak anketlerle krize müdahale becerileri ve ihtiyaçları belirlenecektir.

https://wisemindproject.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/wisemindpro/
Twitter: https://twitter.com/WiseMindProjec1
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wise-mind-project-3085831a5/

#Erasmus+ #GençlikProgramı #BilgeAkıl #WiseMind

Etkileşim: 11
Kapat
Skip to content