Yazar: Görünürlük, Haberler

Design Thinking For Sustainability Education Projesi Broşürü Yayınlandı

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

İstanbul Valiliğinin koordinatörlüğünde 01/09/2019 -31/08/2021 tarihlerinde gerçekleştirilmekte olan Design Thinking For Sustainability Education Projesinde Virtual Campus (Portekiz), Advanced Technology Systems (Romanya), Tallinn Üniversitesi (Estonya) ve Thessaly Üniversitesi (Yunanistan) Proje’nin ortak kurumları olarak yer almaktadır.

Proje’nin temel hedefi 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerini sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılmaya hazırlamak için onların farkındalığını arttırmak; temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

 

 

 

 

https://dt4s.eu/
https://www.facebook.com/DT4SProject
https://twitter.com/DT4SProject

#Sürdürülebilireğitim #erasmus+ #okuleğitimi #tasarımodaklıdüşünme

Etkileşim: 40
Etkileşim: 40
Kapat
Skip to content