Yazar: Haberler

TOURISTIC Projesi Çevrim içi Personel Eğitim Faaliyeti Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-EL01-KA202-06259 “TOURISTIC- Upskilling Disabled People with Digital Skills Applied in Online Accessible Tourism Jobs (TURİSTİK – Engeli Olan Bireylere Erişilebilir Turizm Mesleklerinde Kullanılan Dijital Becerileri Kazandırma) Projesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı AnaEylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Yunanistan Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı “TOURISTIC” Projesi 01.09.2019 – 31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.


TOURISTIC Projesi ile engeli olan bireylerle çalışan mesleki eğitimöğretmenlerinin ve eğitmenlerinin çevrim içi erişilebilir turizmde kullanılan dijital becerilerin kazandırılmasındaki yetkinliklerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
TOURISTIC projesinin personel eğitim faaliyeti 30 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Faaliyette, ortak kurumlar tarafından hazırlanan öğrenme modülleri sunuldu ve test edildi. TOURISTIC Sanal Kampüs’te yer alacak Mesleki Açık Çevrim içi Derslerin geliştirilmesine dair planlama yapıldı.


Projenin bir sonraki aşamasında Öğrenme Modülleri ve Mesleki Açık Çevrim İçi Dersler tüm dillerde proje web sitesi ve TOURISTIC Sanal Kampüs aracılığıyla erişime açık hale gelecektir.

touristic-upskilling.eu

https://www.facebook.com/Touristic-Upskilling-112744520386784/

#ErişilebilirTurizm, #UpskillingPwDs, #DijitalBeceriler, #DigitalSkills #VET #meslekieğitim #engeliolanbireylerebecerikazandırma #accessibletourism

Etkileşim: 6
Etkileşim: 6
Kapat
Skip to content