Yazar: Haberler

CollaborArt Projesi Çevrim İçi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-FR01-KA227-ADU-095520 sözleşme numaralı “CollaborArt – Fostering Collective Creativity for Social Innovation through Art-based virtual Gamification (CollaborArt – Sosyal Yenilik için Kolektif Yaratıcılığın Sanat Temelli Sanal Oyunlaştırma ile Teşvik Edilmesi)” Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Fransa Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “CollaborArt” Projesi 01.03.2021 – 28.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

CollaborArt Projesi yenilikçi yöntemlerle toplumsal yenilik ve kolektif yaratıcılığın teşvik edilmesiyle yetişkin eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası proje yönetim toplantısı 07.07.2021 tarihinde tüm proje ortak kurumlarının katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda ortak kurumların katkılarıyla geliştirilen  Yeterlilikler Çerçevesi üzerine görüş ve fikir paylaşımı yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında CollaborArt ECVET Eğitim Müfredatı geliştirilecektir.

#CollaborArt #KolektifYaratıcılık #Oyunlaştırma #SosyalInovasyon #SanatTemelliSanalOyunlaştırma

Etkileşim: 261
Etkileşim: 261
Kapat
Skip to content