Yazar: Haberler

TECH TO TEACH Projesi Ulus Ötesi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

TECH TO TEACH Projesi’nin İkinci Ulus Ötesi Proje Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 29-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda geliştirilecek olan proje ürünleri ve öğrenme öğretme faaliyetleri hakkında görüşüldü. Üretilecek eğitim içerikleri hakkında fikir ve bilgi alışverişi yapıldı.

Projenin bir sonraki aşaması olan Dördünü Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti’nin 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Makedonya’nın Üsküp şehrinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Temel hedefi eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin artırılması ve dijital uygulamaların disiplinler arası yaklaşımla tüm ders içeriklerinde kullanılması olan TECH TO TEACH Projesi (2021-1-TR01-KA220-SCH-000032769) Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://www.techtoteacheu.com/
https://www.facebook.com/groups/1819374728269771/

#technology #tbal #TechnologyBasedActiveLearning #DigitalEducation #DigitalTechnology #robotics #coding #roboticapplications #trainingoftrainers #teachertraining

Etkileşim: 40
Kapat
Skip to content