Yazar: Haberler

Design Thinking Skills Projesi Ulusötesi Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması İçin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 17 – 18 Mayıs 2023 tarihlerinde Bulgaristan’ın Blagoevgrad kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmiş olan “Eğitim Platformu” değerlendirildi. “Eğitim Destek Materyalleri” gözden geçirildi. “Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı İçin Öneri Raporu” içerik geliştirme süreci planlandı. Kısa süre içinde “Eğitim Destek Materyalleri” tüm ortakların dillerinde kullanıcıların erişimine açık hale getirilecektir.

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması için Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesinin (2020-1-TR01-KA201-094174) temel hedefi “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitim Modülleri” ve “Çevrim İçi Öğrenme Platformu” aracılığıyla öğretmenlere tasarım odaklı düşünme becerileri eğitimi vererek akademik başarının artırılması ve erken okul terkinin azaltılması olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

http://dts4teachers.eu

https://www.facebook.com/dtsproject.ytu

#ErasmusPlus #Erasmus #TasarımOdaklıDüşünme #TasarımBeceriAtölyeleri #TBA #DesingThinking #DesingThinkingSkills

Etkileşim: 26
Kapat
Skip to content