Yazar: Haberler

TECH TO TEACH Projesi Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

TECH TO TEACH Projesi’nin Birinci Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantıda, “Teknoloji Temelli Aktif Öğrenme Yaklaşımı” temel alınarak eğitimde teknoloji kullanımının desteklenmesi amacıyla eğitimcilere eğitim verilerek iyi uygulamaların paylaşımı yapıldı.

Projenin bir sonraki aşaması olan İkinci Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı’nın Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde 5-9 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Temel hedefi eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin artırılması ve dijital uygulamaların disiplinler arası yaklaşımla tüm ders içeriklerinde kullanılması olan TECH TO TEACH Projesi (2021-1-TR01-KA220-SCH-000032769) Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://www.facebook.com/groups/1819374728269771/

#technology #tbal #TechnologyBasedActiveLearning #DigitalEducation #DigitalTechnology

Etkileşim: 267
Kapat
Skip to content