Yazar: Haberler

Mi Window Projesi Çevrim İçi Proje Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Mİ Window (Benim Pencerem) Projesi Çevrim İçi Proje Koordinasyon Toplantısı 30 Haziran 2022 günü tüm ortak kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek ilerleyen süreç için planlamalar yapıldı. Aileler ve velilere yönelik hazırlanacak olan “5 Yaş Öncesi Travmalarla Başa Çıkma Rehberi“ için yapılan araştırmalar paylaşıldı. Ayrıca projenin ilk yüz yüze yönetim toplantısının İrlanda’nın Dublin şehrinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-UK01-KA201-079268 sözleşme numaralı “Mi Window” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İngiltere Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “Mi Window” Projesi 01.09.2020 – 31.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Mi Window Projesi, göçmen kökenli ailelerin okul öncesi dönemdeki (5 yaş) çocuklarının bulundukları ülkeye ve eğitim sistemine adaptasyonunun güçlendirilmesi ve sosyal içermelerinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

#OkulEğitimiProjesi #OkulÖncesiDönem #TravmaİleBaşaÇıkma

Etkileşim: 122
Kapat
Skip to content