Yazar: Haberler

Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri ile Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin ve Akademik Başarının Artırılması Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA201-094174 sözleşme numaralı “Professional Development of Teachers to Promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students (Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri ile Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin ve Akademik Başarının Artırılması) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı proje, 31.12.2020 – 30.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri arasında, öğretmenlerin kullanımına yönelik geliştirilecek tasarım odaklı düşünme eğitim modülleri ile çevrim içi öğrenme platformu aracılığıyla öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına ve erken okul terkinin azaltılmasına katkı sağlanması yer almaktadır.

Projenin ilk çevrim içi toplantısı 8 Ocak 2021 tarihinde ortak kurumların katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Ortak kurumların proje ekipleri tarafından proje faaliyetleri gözden geçirildi.
Covid 19 Pandemisi nedeniyle proje başlangıç toplantısı 17.02.2021 tarihinde tüm ortak kurumların katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

#tasarımOdaklıdüşünme #TBA #desingThinking

Etkileşim: 67
Kapat
Skip to content