Yazar: Haberler

Take it Serious Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-UK01-KA201-079097 sözleşme numaralı “Take it

Serious (Ciddiye Al!)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İngiltere Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı “Take it Serious” Projesi 01.11.2020 – 31.10.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

“Take it Serious” Projesinin temel hedefi, farklı disiplinlerden öğretmenlerin afet eğitimini daha etkili bir şekilde öğretmeleri için yeterliklerini artırmak, okul yöneticilerini ve yetkilileri afet yönetimi stratejisi geliştirme ve günün şartlarına göre yenileme konularında desteklemek ve afet yönetimi döngüsü hakkında aileleri bilinçlendirmektir.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 18.06.2021 tarihinde gerçekleşen uluslararası çevrim içi proje yönetim toplantısında “Öğretmenlere Yönelik Afet Eğitimi Öğretim İçeriği” için taslak konu önerileri paylaşıldı.  

Projenin bir sonraki aşamasında “Öğretmenlere Yönelik Afet Eğitimi Öğretim İçeriği” geliştirilecektir.

#disastermanagementcycle #disastereducation #seriousgames #riskreduction #TakeitSerious! #afetyönetimidöngüsi #afeteğitimi #ciddioyunlar #CiddiyeAl! #riskazaltma

Etkileşim: 4
Etkileşim: 4
Kapat
Skip to content