Yazar: Haberler

Go Zero Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA202-093424 sözleşme numaralı “Go Zero – Zero Waste Management in Food Sector (Sıfır Atık – Gıda Sektöründe Sıfır Atık Yönetimi)” Projesi,  Erasmus+  Programı Mesleki Eğitim alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı Go Zero Projesi 31.12.2020 – 29.06.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

     Go Zero Projesinin temel hedefi, gıda sektöründe çalışanların ve meslek liselerinde öğrenim görmekte olan gıda bölümü öğrencilerinin atık yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

    Go Zero Projesi kapsamında tüm ortak kurumların katılımı ile 11 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi proje yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Projenin raporlandırma süreçleri katılımcılarla planlandı.   

Bir sonraki aşamada projede ilk ürün olan “Atık Yönetimi Müfredat Çerçevesi” ve “Karşılaştırmalı Rapor”  için Avrupa’daki iyi uygulamalar incelenecektir.

#sıfırAtık #goZero

https://www.facebook.com/ist.csb/
https://www.facebook.com/bounsdcpc/
https://www.facebook.com/KMPPMC
https://es-es.facebook.com/mancomunitat.riberaalta
https://www.facebook.com/MediaCreativa2020
https://www.facebook.com/latvijaslauksaimniecibasuniversitate/
https://www.facebook.com/LLU.international
https://www.facebook.com/ExponentialTA
https://www.facebook.com/KMPPMC

https://twitter.com/istanbul_csb?s=11
https://twitter.com/BUSDCPC

https://instagram.com/istanbul_csb?igshid=1obacxlsnek6e
https://www.instagram.com/busdcpc/
https://www.instagram.com/lluniversitate/

Etkileşim: 187
Kapat
Skip to content