Yazar: Haberler

WE CARE Projesi Çevrim İçi Proje Ulus Ötesi Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-FR01-KA204-080142 sözleşme numaralı “WE CARE – Providing Access to Guidance, Training and Validation of Non-Formal and Informal Learning for Migrant Women Working in Care Sectors (ÖNEM VERİYORUZ – Bakım Sektörlerinde Çalışan Göçmen Kadınlara Yönelik Rehberlik, Eğitim ve Çalışanların Geçmiş Öğrenim Deneyimlerinin Geçerliliğinin Sağlanması)” Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Fransa Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “WE CARE” Projesi 01.10.2020 – 30.09.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

WE CARE Projesi’nin temel hedefleri arasında, yetişkinler ile çalışan eğitimci, öğretmen, danışman ve rehberlik personelinin kullanımına yönelik bakım alanında yeni eğitsel yöntemler ve araçlar tasarlayarak göçmen kadınların bakım becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması yer almaktadır.

Çevrim İçi Ulus Ötesi Proje Toplantısı 22.06.2021 tarihinde tüm proje ortak kurumlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ortak kurumların katkılarıyla geliştirilen taslak eğitim müfredatı üzerine görüş ve fikir paylaşımı yapıldı. Projenin bir sonraki aşamasında WE CARE Eğitim Müfredatı tamamlanacak ve tüm ortak ülkelerin dillerinde erişime hazır hale gelecektir.

#WeCare #GöçmenKadınlarıDestekliyoruz #ÖnemVeriyoruz #BakımBecerileri

Etkileşim: 5
Kapat
Skip to content