Yazar: Haberler

Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme (DT4S) Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Yunanistan’da Gerçekleştirildi

DT4S Projesi’nin üçüncü ulus ötesi toplantısı ortak kurumların katılımı ile 28 – 29 Mart 2022 tarihlerinde Yunanistan’ın Volos şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda geliştirilmekte olan proje ürünleri “Öğretim Sürecini Destekleyecek Materyaller” ve “İyi Uygulamalar Rehberi” incelendi. Üretilecek eğitim içerikleri üzerine fikir ve bilgi alışverişi yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında ortak ülkelerde öğretmenlerle beraber DT4S platformu ile sürdürülebilirlik eğitimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirlik eğitiminde tasarımsal düşünce yönteminin yaygınlaştırılması için iyi uygulamalar rehberinin oluşturulması planlanmaktadır.

DT4S Projesinin (2019-1-TR01-KA201-076710) temel hedefi 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılımlarını desteklemek için onların farkındalığının arttırılması; temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerinin geliştirilmesi olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin koordinatör kurumudur.

https://dt4s.eu/
https://www.facebook.com/DT4SProject/
https://twitter.com/DT4SProject

#DT4S #tasarımOdaklıdüşünme #sürdürülebilirlik #designThinking

Etkileşim: 10
Kapat
Skip to content