Yazar: Haberler

ACTION Projesi Kısa Dönemli Personel Eğitim Faaliyeti Gerçekleştirildi

ACTION Projesinin ikinci kısa dönemli personel eğitim faaliyeti 23-25 Mart 2022 tarihlerinde CEDRU adlı kurumun ev sahipliğinde Portekiz’in Lizbon kentinde ortak kurumlardan ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyette ortak kurumların hazırlamış olduğu öğrenme modülleri sunuldu. Proje dahilinde hazırlanmış olan aktivitelere yönelik fikir paylaşımı yapıldı. Ayrıca faaliyet kapsamında Cacsais bölgesine bir ziyaret gerçekleştirilerek belediye yetkililerinden iklim değişikliğine adaptasyonla alakalı bölgede yapılan çalışmalara dair bilgi alındı.

ACTION – Empowering educators and community leaders to act on climate change (Eğitmenlerin ve Toplum Liderlerinin İklim Değişikliği Üzerinde Çalışabilme Becerilerinin Geliştirilmesi) Projesi, Erasmus+ Programı mesleki eğitim alanında stratejik ortaklıklar kapsamında Fransa Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin ortak kurum olarak yer aldığı Action projesi 01/09/2019 – 31/08/2022 tarihlerinde gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefi toplum liderlerinin ve mesleki eğitimdeki eğitmenlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması vasıtasıyla küresel ısınma ile mücadele edebilmelerini sağlamaktır.

https://action.erasmus.site/tr/
https://www.facebook.com/actionerasmus


#İklimdeğişikliği #küreselısınma #meslekieğitim #abprojeleri #erasmus #sürdürülebilirkalkınma #çevre

Etkileşim: 11
Kapat
Skip to content