Yazar: Haberler

STEAM People Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-ES01-KA204-065462 sözleşme numaralı “STEAM People – Learning Resources To Promote STEAM Values And Competences In Adult Learners (STEAM People – STEAM Değerlerini ve Becerilerini Teşvik Edecek Öğrenme Kaynakları) Projesi”, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Ana Eylem 2 Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “STEAM People Projesi” 01.09.2019 – 31.08.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.Projenin temel hedefi yetişkin öğrenicilerde karar verme, problem çözme, analiz yapma, yaratıcı ve eleştirel düşünme kapsamında bilimsel düşünme kültürünü geliştirmeyi sağlamaktır.04.11.2020 tarihinde proje ortaklarının katılımı ile yapılan çevrim içi toplantıda proje faaliyetleri değerlendirildi. Ortak kurumlar tarafından geliştirilmiş olan yetişkinler için STEAM aktivitelerine koordinatör kurum tarafından geri dönüşler sağlandı.İlerleyen süreçte projede yer alan aktivitelerin tamamlanmasına ve ortak kurumların dillerine çevrilerek yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.

www.steampeople.eu

https://www.facebook.com/steampeople/

#steamBecerileri #steamDeğerleri #yetişkinEğitimi #öğrenmeKaynakları #erasmus+ #yetişkinEğitimi #eucommission

Etkileşim: 13
Kapat
Skip to content