Yazar: Haberler

Peer4Inclusion Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Peer4Inclusion Projesi Açılış Toplantısı 13 Aralık 2022 günü çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda proje ortakları kurum tanıtımlarını sunduktan sonra çalışma sürecine yönelik planlamalar kararlaştırıldı.

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2022-1-ES01-KA210-ADU-000082267 sözleşme numaralı “Peer4Inclusion” Projesi, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “Peer4Inclusion” Projesi 01.09.2022 – 01.05.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Peer4Inclusion Projesi, hazırlanacak yenilikçi eğitim materyalleri ve Akran Mentorluğu yöntemi ile göçmenler ve mültecilerin sosyo-ekonomik alanda topluma entegrasyon süreçlerini desteklemektedir.

#YetişkinEğitimi #AkranMentörlüğü #Peer4Inclusion #ErasmusProject

Etkileşim: 146
Kapat
Skip to content