Yazar: Haberler

IADliber Projesi Açılış Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

IADliber Projesi’nin açılış toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 15 Aralık 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilecek fikri çıktılar hakkında planlama yapıldı. Ortaklar proje görünürlük faaliyetleri, yaygınlaştırma etkinlikleri, görev dağılımı, iş takibi ve zaman yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulundurlar.

Projenin bir sonraki aşamasında ortak ülkelerdeki internet bağımlılığı konusunda araştırma yapılıp alanda uzman kişilerle odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir.

IADliber Projesinin (2022-1-RO01-KA220-ADU-000087209) temel hedefi bir hayatta kalma kiti ve mobil uygulamanın geliştirilmesi yoluyla internet bağımlılığını teşhis etmek ve buna karşı koymak için gerekli yeterliliklerin güçlendirilmesi konusunda yetişkin eğiticilere yardımcı olmaktır. Proje Romanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

#InternetAddictionDisorder #IAD #InternetAddiction #AdultEducation #InformationandCommunicationTechnologies #ICT #Digital safety #e-Safety #İnternetBağımlılığı #YetişkinEğitimi #e-Güvenlik #DijitalGüvenlik #BilgiveİletişimTeknolojileri

Etkileşim: 33
Kapat
Skip to content