Yazar: Haberler

Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması için Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA201-094174 sözleşme numaralı “Professional Development of Teachers to Promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması için Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı proje, 31.12.2020 – 30.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri arasında, öğretmenlerin öğrencileri ile kullanımına yönelik geliştirilecek tasarım odaklı düşünme eğitim modülleri ile çevrim içi öğrenme platformu aracılığıyla öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına ve erken okul terkinin azaltılmasına katkı sağlanması yer almaktadır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 22 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen
uluslararası çevrim içi proje yönetim toplantısında proje faaliyetleri değerlendirildi.
Ortaokullarda Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri İçin Metodolojik Çerçeve gözden geçirildi. Öğretmenler İçin Eğitim İçeriği geliştirme yol haritası için detaylar tartışıldı.

Bir sonraki aşamada Öğretmenler İçin Eğitim İçeriği geliştirilecektir.

tasarımOdaklıdüşünme #TBA #desingThinking

Etkileşim: 30
Kapat
Skip to content