Yazar: Haberler

Learning Schools Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-BG01-KA201-079235 sözleşme numaralı “Learning Schools (Öğrenen Okullar)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Bulgaristan Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı Learning Schools Projesi 01.09.2020 – 31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.


Projenin temel hedefi, öğretmenlerin mesleki gelişim süreci içerisinde yeterliliklerini destekleyerek öğrenen okullar yaklaşımıyla okulların yönetim kapasitelerinin ve kurumsal gelişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen uluslararası çevrim içi proje yönetim toplantısında proje faaliyetleri değerlendirildi. Öğrenen Okullar Modeli taslağı gözden geçirildi. Ortaklar model için geri bildirimlerini paylaştı.

Bir sonraki aşamada okul idarecileri ve öğretmenlerin katılımıyla Öğrenen Okullar Modeli değerlendirme anketlerinin uygulanması planlanmaktadır.

https://learningschools.eu

#öğrenenOkullar #okulEğitimi #eucommission

Etkileşim: 60
Kapat
Skip to content