Yazar: Haberler

INTREP Projesi Öğrenme – Öğretme Faaliyeti Gerçekleştirildi

INTREP Projesi’nin öğrenme-öğretme faaliyeti ortak kurumların katılımı ile 13-14 Haziran 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda proje ürünleri olan “Farklı Kültür ve İnanç Bağlamlarında Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi Üzerine Eğitim Müfredatı” ve “Öğrenme Üniteleri” farklı alan ve hedef gruplarına nasıl fayda sağlayabileceği tartışıldı. Tartışma sonuçları bir kazanım olarak bu ürünlere entegre edildi. Proje’nin diğer ürünleri olan “E-Öğrenme Kampüsü” ve “Eğitici Web Uygulaması” geliştirilme süreçleri incelendi. Kullanımı dijital beceriler gerektiren bu iki uygulama diğer ortakların da etraflıca bilgi sahibi olması ve pilot uygulamalarda yerel kurumlara rehberlik edebilmesi için derinlemesine incelendi. Pilot uygulama basamakları tartışılıp son haline karar verildi.

Projenin bir sonraki aşamasında tüm ortaklar yerel ağlarında E-Öğrenme Kampüsü ve Eğitici Web Uygulaması’nın pilot uygulamalarını gerçekleştirecek ve elde edilen veriler doğrultusunda bu ürünlerin geliştirilme süreci tamamlanacaktır.

INTREP- Farklı Kültür ve İnanç Bağlamlarında Sosyal İnovasyonun ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi (Fostering Social Innovation and Entrepreneurship in Intercultural and Interreligious Context 2021­-1-BE01­KA220-­ADU-­000033680) Projesinin temel hedefi, yetişkin eğitimi aracılığıyla farklı kültür ve inanç bağlamlarında sosyal inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, toplumsal kapsayıcılık ve çeşitlilik için yetişkin ve toplum eğitimcilerini desteklemektir. Proje, Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://intrep-erasmusplus.eu

#intercultural #interreligious #socialinnovation # Entrepreneurship #IntrepProject #sosyalinovasyon #girişimcilik

Etkileşim: 48
Kapat
Skip to content