Yazar: Görünürlük, Haberler

IADliber Projesi Tanıtım Broşürü Yayınlandı

https://iadliber.erasmus.site
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089186394498
https://www.linkedin.com/company/iadliber-project

#InternetAddictionDisorder #IAD #InternetAddiction #AdultEducation #InformationandCommunicationTechnologies #ICT #Digitalsafety #e-Safety #İnternetBağımlılığı #YetişkinEğitimi #e-Güvenlik #DijitalGüvenlik #BilgiveİletişimTeknolojileri

Etkileşim: 38
Kapat
Skip to content