Yazar: Haberler

Go Zero Projesi Ulusötesi Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Go Zero Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı ortak kurumların katılımı ile Kaunas Gıda Sanayi ve Ticaret Eğitim Merkezi’nin ev sahipliğinde 17 – 18 Ekim 2023 tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda “Zenginleştirilmiş Eğitim Materyalleri” ve “Çevrim İçi Öğrenme Platformu” değerlendirildi. Endüstriyel Simbiyoz Rehberi incelenerek rehber hakkında fikir alışverişi yapıldı. Beyaz Kitap – Sıfır Atık Yönetimi Üzerine Politika Önerisi metni detayları tartışıldı. Ayrıca Kaunas Gıda Sanayi ve Ticaret Eğitim Merkezi derslikleri ve atölyeleri ziyaret edildi.

Bir sonraki aşamada projenin ürünlerinin tamamlanarak proje yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Go Zero Projesinin (2020-1-TR01-KA202-093424) temel hedefi gıda sektöründe çalışanların ve meslek liselerinde öğrenim görmekte olan gıda bölümü öğrencilerinin atık yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://gozeroproject.eu/
https://www.facebook.com/people/GoZero2021/100067656672719/

#ErasmusPlus #Erasmus #GoZero #WasteManagement #VET

Etkileşim: 45
Kapat
Skip to content