Yazar: Haberler

Design Thinking Skills Projesi Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması İçin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesi kapsamında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tasarım Beceri Atölyeleri kapsamında eğitim almış öğretmenlerle 20 Ekim 2023 tarihinde çevrimiçi odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda öğretmenlerle tasarım odaklı düşünmenin okullarda nasıl teşvik edilebileceği, müfredata entegrasyonu, hizmet içi eğitimde kullanımı ve erken okul terkini azaltması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Öğretmenlerin önerilerinin proje kapsamında geliştirilmekte olan “Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı İçin Öneri Raporu”nda kullanılması planlanmakta olup bir sonraki aşamada İstanbul’da proje yönetim toplantısı gerçekleştirilerek proje süreci değerlendirilecektir.

Design Thinking Skills (Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması için Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi) Projesinin (2020-1-TR01-KA201-094174) temel hedefi “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitim Modülleri” ve “Çevrim İçi Öğrenme Platformu” aracılığıyla öğretmenlere tasarım odaklı düşünme becerileri eğitimi vererek akademik başarının artırılması ve erken okul terkinin azaltılması olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer almaktadır.

http://dts4teachers.eu/

https://www.facebook.com/dtsproject.ytu/

#ErasmusPlus #Erasmus #TasarımOdaklıDüşünme #TasarımBeceriAtölyeleri #TBA #DesingThinking #DesingThinkingSkills#ErasmusPlus #Erasmus #Erasmuslife #epluspeople #EuropeanYouthWeek

Etkileşim: 41
Kapat
Skip to content