Yazar: Haberler

CivicGreen Projesi Ulus Ötesi Toplantısı Gerçekleştirildi

CivicGreen Projesi Üçüncü Ulus Ötesi Proje Toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu’nun ev sahipliğinde ortak kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda proje ortakları geliştirilmekte olan iş paketlerini değerlendirdiler.

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2022-1-BE01-KA220-ADU-000088255 sözleşme numaralı “CivicGreen” Projesi, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Alanında İş Birliği Ortaklıkları kapsamında Belçika Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “CivicGreen” Projesi 01.11.2022 – 31.10.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

“CivicGreen” Projesi, geliştirilecek ürünler ile Avrupa vatandaşları ve kamu kurumlarının çevre ile ilgili bilgisini artırmayı, onları etkin yurttaşlık konusunda teşvik etmeyi, sivil ve demokratik katılım koşullarını iyileştirmeyi, çevre ile ilgili politika ve projelerin yürütülme süreçlerine aktif olarak dâhil edilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

https://www.facebook.com/CivicGreen.project
https://www.instagram.com/civicgreen.project

civicgreen #erasmusplus #euplus #civicengagement #globalwarming #climatechange #YetişkinEğitimi #İklimdeğişikliği #aktifvatandaşlık #greendeal #activecitizenship #euocomission #CivicGreenProject #Erasmus+ #ErasmusProject #GreenEngagement #SustainableCitizens #ActForEnvironment #CitizenAdvocates #EnvironmentalEducation #GreenActionNow #EmpowerGreenChange #CommunityForClimate #EngageForNature #EcoAdvocacy #CitizensForSustainability #PlanetFirst #GreenPartnerships #ActiveCitizenEngagement #SustainabilityMatters #GreenImpact #CivicGreenMission #EnvironmentalEmpowerment #TogetherForGreenFuture

Etkileşim: 81
Kapat
Skip to content