Yazar: Haberler

ECVET Beceri Platformu Üçüncü Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA202-077191 sözleşme numaralı “ECVET Skills Platform” (ECVET Beceri Platformu) Projesi, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu “ECVET Beceri Platformu” Projesi 01.09.2019 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri arasında iş dünyası ile mesleki eğitim kurumlarının etkileşimli iletişimini sağlayacak bir platform geliştirilmesi; geliştirilen bu platform aracılığıyla CNC makine operatörlerinin istihdamını destekleyecek teknik, sosyal ve kavramsal becerilerin tanımlanması; tanımlanan beceriler doğrultusunda ECVET eğitim müfredatının geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanması yer almaktadır. “ECVET Beceri Platformu” projesinin üçüncü ulus ötesi proje yönetim toplantısı yaşanan pandemi süreci nedeniyle çevrim içi olarak 20 Kasım 2020 günü gerçekleştirildi. Toplantıda düzenlenecek olan odak grup toplantılarına dair hazırlıklar tartışıldı.

ECVET Beceri Değerlendirme Platformu’nun mevcut hali gözden geçirildi. Eğitim Müfredatı’nın taslak çalışma planı sunularak katılımcıların görüş ve önerileri alındı.Projenin bir sonraki aşamasında CNC makine sektör temsilcileri, mesleki eğitim kurumlarından yöneticiler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir.

Web Site: www.ecvetskillsplatform.eu

Platform: www.skillsmatching.eu

https://twitter.com/EcvetSkills

https://www.facebook.com/ECVETSVP/

#ECVET #CNCMakineOperatörü #TeknikBeceriler #SosyalBeceriler #BeceriUyumsuzluğu #MeslekiEğitim #İşpiyasası

Etkileşim: 19
Kapat
Skip to content