Yazar: Haberler

BOOST Projesi Dördüncü Ulus Ötesi Proje Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi

BOOST Projesi’nin dördüncü ulus ötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 27-28 Nisan 2022 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda tüm paydaşlar, eğitim içeriğinin yer aldığı proje ürünü olan öğrenme platformuna yönelik verilen pilot uygulamalara dair geri bildirimler sağladı. Bir diğer proje ürünü olan koçluk programına yönelik pilot uygulamalara dair son düzenlemeler konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında çoğaltıcı etkinliğin ve sıradaki ulus ötesi toplantının 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde İspanya’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafında gerçekleştirilmekte olan BOOST – Global Competence for Advancing Social Inclusion and Career Path of Vulnerable Women (Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması) Projesinin (2020-1-ES01-KA204-081853) temel hedefi hedefleri sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı kadınların küresel becerilerinin geliştirilerek sosyal hayata katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ile dezavantajlı kadınlar ile çalışan yetişkin eğitmenlerinin mentorlük becerilerinin geliştirilmesi olup, proje İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği proje ortak kurumları arasında yer aldığı BOOST Projesi 01.09.2020-31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

www.boost.erasmus.site
www.facebook.com/boost.erasmus

http://www.ssf.org.es/
https://www.ciep.be/
https://www.mindshift.pt/
https://www.futureinperspective.com/
https://idpeuropa.com/
https://cwep.eu/
https://www.iasismed.eu/

#BOOST #küreselbeceriler #globalcompetence #socialinclusion #toplumsalkapsayıcılık

Etkileşim: 4
Kapat
Skip to content