Yazar: Haberler

TECH TO TEACH Projesi Birinci Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

TECH TO TEACH Projesi’nin birinci ulus ötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 4-6 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıda geliştirilecek olan proje ürünleri ve öğrenme öğretme faaliyetleri hakkında görüşüldü . Üretilecek eğitim içerikleri üzerine fikir ve bilgi alışverişi yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında kısa dönemli Personel Eğitimi etkinliğinin 5-9 Eylül tarihleri arasınra Yunanistan’ın Trikkala kentinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Temel hedefi eğitim ve öğretim kurumlarında, öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin artırılması ve dijital uygulamaların disiplinler arası yaklaşımla tüm ders içeriklerinde kullanılması olan TECH TO TEACH Projesi (2021-1-TR01-KA220-SCH-000032769) Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://www.facebook.com/groups/1819374728269771/

#technology #tbal #TechnologyBasedActiveLearning #DigitalEducation #DigitalTechnology

Etkileşim: 210
Kapat
Skip to content