Yazar: Haberler

Wise Mind Projesi Ulusötesi Proje Yönetim Toplantısı Bulgaristan’da Gerçekleştirildi

Wise Mind Projesi’nin ulusötesi proje yönetim toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 31 Mart 2022 tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda Gençlik Çalışanları için Yeni Bütüncül Öz Bakım Sistemi değerlendirildi. Bilge Akıl Örnek Olay E-Platformu incelendi.

Projenin bir sonraki aşamasında “Gençlik Çalışanları için Yeni Bütüncül Öz Bakım Sisteminin” ve “Bilge Akıl Örnek Olay E-Platformunun” tüm ortakların dillerinde erişilebilir olması planlanmaktadır.

Wise Mind Projesi’nin(2019-2-TR01-KA205-078707) temel hedefi, travma geçirmiş gençlerle çalışan gençlik çalışanlarının kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesini sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasındadır.

https://wisemindproject.eu/
https://www.facebook.com/wisemindpro/
https://twitter.com/WiseMindPro
https://www.linkedin.com/in/wise-mind-project-3085831a5/

#wiseMind #bilgeAkıl #gençlik

Etkileşim: 15
Kapat
Skip to content