Yazar: Haberler

Wise Mind Projesi Kısa Dönemli Personel Eğitimi Gerçekleştirildi

Wise Mind Projesi’nin kısa dönemli personel eğitimi tüm ortak kurumların katılımı ile 21-25 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Eğitimde gençlik çalışanlarının krize müdahale becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verildi. Vaka Analiz E-Platformu kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Örnek vakalar paylaşılarak süper vizyon desteği verildi.

Projenin bir sonraki aşamasında “Gençlik Çalışanları için Yeni Bütüncül Öz Bakım Sisteminin” ve “Vaka Analiz E-Platformunun” tüm ortakların dillerinde erişilebilir olması planlanmaktadır.

Wise Mind Projesi’nin(2019-2-TR01-KA205-078707) temel hedefi, travma geçirmiş gençlerle çalışan gençlik çalışanlarının kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesini sağlamak olup proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasındadır.

https://wisemindproject.eu/
https://platform.wisemindproject.eu/

https://www.facebook.com/wisemindpro/
https://twitter.com/WiseMindPro
https://www.linkedin.com/in/wise-mind-project-3085831a5/

#wiseMind #bilgeAkıl #gençlik

Etkileşim: 11
Kapat
Skip to content