Yazar: Haberler

TOURISTIC Projesi Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-EL01-KA202-06259 “TOURISTIC- Upskilling Disabled People with Digital Skills Applied in Online Accessible Tourism Jobs (TURİSTİK – Engeli Olan Bireylere Erişilebilir Turizm Mesleklerinde Kullanılan Dijital Becerileri Kazandırma) Projesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar kapsamında Yunanistan Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı “TOURISTIC” Projesi 01.09.2019 – 31.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

TOURISTIC Projesi ile mesleki eğitim öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin çevrim içi erişilebilir turizmde kullanılan dijital becerilerin kazandırılmasında yetkinliklerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

TOURISTIC projesinin Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı 15-16 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu toplantıda, TOURISTIC Sanal Kampüs ve Mesleki Açık Çevrim İçi Dersler’in uygulanmasına yönelik planlama yapıldı. TOURISTIC Mobil Değerlendirme Uygulaması gözden geçirildi.

Projenin bir sonraki aşamasında 1-3 Şubat 2022 tarihleri arasında pilot uygulama hazırlıklarının yapılması amacıyla Mersin’de kısa dönemli personel öğrenme faaliyetinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

www.touristic-upskilling.eu
https://www.facebook.com/Touristic-Upskilling-112744520386784/

#ErişilebilirTurizm #UpskillingPwDs #DijitalBeceriler #DigitalSkills #VET #meslekieğitim #engeliolanbireylerebecerikazandırma #accessibletourism

Etkileşim: 8
Kapat
Skip to content