Yazar: Haberler

RE-VET Projesi İkinci Ulus Ötesi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-TR01-KA202-093483 sözleşme numaralı RE-VET European Training Curriculum For Restoration Workers (Restorasyon Alanında Çalışanlar için Avrupa Eğitim Müfredatı)” Projesi, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı RE-VET Projesi 31.12.2020 – 30.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

RE-VET Projesi’nin temel hedefi, Avrupa Kültürel mirasının korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile restorasyon alanındaki düşük becerili çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin ilk yüz yüze ulus ötesi proje yönetim toplantısı, proje ortak kurumlarının katılımlarıyla 11 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Projenin ilk ürünü olan “Restorasyon İşçileri için Yetkinlikler Çerçevesi” sunuldu. Çerçeve doğrultusunda geliştirilecek olan eğitim içerikleri görüşüldü.

Projenin bir sonraki aşamasında Restorasyon İşçileri için Yetkinlikler Çerçevesi tüm ortak ülkelerin dillerinde erişilebilir olacaktır.

https://www.facebook.com/Revetproject
htttp://Instagram/Revetproject
https://www.linkedin.com/in/revet-erasmus-plus-90273a208
https://www.youtube.com/channel/UCF3NOASyHLf6lfUWCsAtUbA

#Restorasyon #Mimarirestorasyon #AvrupaKültürelMirası #Tarihieserkoruma #Restorasyoneğitimi

Etkileşim: 209
Kapat
Skip to content