Yazar: Haberler

TECH TO TEACH Projesi Öğrenme, Öğretme, Eğitim Faaliyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

TECH TO TEACH Projesi’nin Üçüncü Öğrenme ve Öğretme Faaliyeti Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda “Okul İçi ve Dışı Eğitim Ortamlarında Öğretmenlerin Teknoloji Becerilerinin Desteklenmesi” hedefi temel alınarak öğretmenlerin ders içi ve ders dışı etkinliklerde teknoloji entegrasyonu becerilerinin desteklenmesi amacıyla eğitimcilere yönelik iyi uygulamaların paylaşımı gerçekleştirildi.

Projenin bir sonraki aşaması olan İkinci Ulusötesi Proje Toplantısı’nın İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Temel hedefi eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin artırılması ve dijital uygulamaların disiplinler arası yaklaşımla tüm ders içeriklerinde kullanılması olan TECH TO TEACH Projesi (2021-1-TR01-KA220-SCH-000032769) Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği projenin ortak kurumları arasında yer almaktadır.

https://www.techtoteacheu.com
https://www.facebook.com/groups/1819374728269771

technology #tbal #TechnologyBasedActiveLearning #DigitalEducation #DigitalTechnology #robotics #coding #roboticapplications #trainingoftrainers #teachertraining

Etkileşim: 51
Kapat
Skip to content