Yazar: Haberler

SME Green Skills Projesi İkinci Ulus Ötesi Çevrim İçi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-ES01-KA202-083065 sözleşme numaralı “SME Green Skills HUB (KOBİ Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı)” Projesi, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumlar arasında yer aldığı SME Green Skills HUB Projesi 01.09.2020 – 31.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

SME Green Skills HUB Projesi’nin temel hedefi, mesleki eğitim ve öğretim aracılığıyla KOBİ’lerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamalarını desteklemektir.

SME Green Skills HUB Projesi’nin ikinci ulus ötesi toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 15 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda geliştirilmekte olan proje ürünleri “KOBİ’lerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama Yönelik Avrupa Yeterlikler Çerçevesi” ve “Sanal Kampüs” incelendi. Üretilecek eğitim içerikleri üzerine fikir ve bilgi alışverişi yapıldı.

Projenin bir sonraki aşamasında kısa dönemli Personel Eğitimi etkinliğinin 22-25 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

#SustainableDevelopmentGoals #SME #GreenSkills #VET #workplacelearning #SürdürülebilirKalkınmaHedefleri #KOBİ #YeşilBeceriler #MeslekiEğitimveÖğretim #işyeriöğrenmesi

Etkileşim: 209
Etkileşim: 209
Kapat
Skip to content