Yazar: Haberler

SILVER UP Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-FR01-KA204-080520 sözleşme numaralı “SILVER UP – Digital Solutions to Support Mentoring in Social Innovation for Senior Entrepreneurs through Adult Education (Yetişkin Eğitimi Aracılığıyla Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyonu Destekleyecek Dijital Çözümler)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Fransa Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı SILVER UP Projesi 01.10.2020 – 30.09.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefi, yetişkin eğitimi aracılığıyla kıdemli girişimciler için sosyal inovasyonu destekleyecek dijital çözümler sunarak bu girişimcilerin iş dünyasındaki yeterliliklerini arttırmak ve böylece ekonomiye olumlu katkı sağlamaktır.

Proje ortak kurumlarının katılımıyla uluslararası proje yönetim toplantısı 17 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda “SILVER UP Çevrim İçi Açık Öğrenme Materyalleri Platformu” gözden geçirildi. “Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyon Mentörlük Programının Uygulanmasına Yönelik Çerçeve” iş planı değerlendirildi.

Projenin bir sonraki aşamasında ortak ülkelerde sosyal inovasyon ve kıdemli girişimcilik alanında yapılan çalışmalar için masa başı araştırma yapılması planlanmaktadır.

http://silverup-project.eu

https://www.facebook.com/Silver-up-104546651669903

#silverUp #silverEconomy #girişimcilik

Etkileşim: 18
Kapat
Skip to content