Yazar: Haberler

SME Green Skills HUB Projesi Ulus Ötesi Öğrenme Faaliyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

SME Green Skills HUB Projesi İkinci Ulus Ötesi Öğrenme Faaliyeti Toplantısı tüm ortak kurumların katılımı ile 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında FRI (Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione) adlı kurumun ev sahipliğinde İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda proje kapsamında geliştirilmiş olan “Sanal Kampüs ve Mobil Değerlendirme Uygulamasının” kullanımı hakkında personel eğitimi ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Projenin pilot uygulamalarının metodolojisi ve yol haritası katılımcılar tarafından değerlendirildi. “KOBİ’lerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni Uygulamak İçin Şeffaflığın ve Becerilerin Tanınmasını Teşvik Eden Rehberin” hazırlanma süreci hakkında da bilgi alışverişi yapıldı.

SME Green Skills HUB Projesinin (2020-1-ES01-KA202-083065) temel hedefi mesleki eğitim ve öğretim aracılığıyla KOBİ’lerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamalarını teşvik etmek olup, Proje İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliği’nin proje ortağı olarak yer aldığı proje Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülmektedir.

https://smegreenskillshub.eu/?lang=tr
https://www.facebook.com/SMESDGHub/

#SustainableDevelopmentGoals #SME #GreenSkills #VET #workplacelearning #SürdürülebilirKalkınmaHedefleri #KOBİ #YeşilBeceriler #MeslekiEğitimveÖğretim #işyeriöğrenmesi

Etkileşim: 121
Kapat
Skip to content