Yazar: Haberler

PeerCare Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2018-1-ES01-KA204-050118 sözleşme numaralı Bakım Verenler İçin Akran Öğrenme ile Duygusal Zekâ Gelişimi (PeerCare – Peer Learning on Emotional Intelligence for Informal Caregivers) Projesi, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Ana Eylem 2 alanında stratejik ortaklıklar kapsamında İspanya Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı PeerCare Projesi 01.10.2018 – 31.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Projenin temel hedefi profesyonel olmayan ve engelli bakımı veren bireylerin duygusal zekâ becerilerinin geliştirilmesidir.

02.09.2020 tarihinde proje ortak kurumlarının katılımı ile yapılan çevrim içi toplantıda proje faaliyetleri değerlendirildi. Eğitmenlere yönelik geliştirilmiş “Eğitici El Kitabı” değerlendirme süreci planlandı.

“Eğitici El Kitabı” Eylül ayı sonunda yetişkin eğitimi eğiticilerinin kullanımına hazır olacaktır.

Web: www.peercare.eu
Facebook: https://www.facebook.com/peercareproject/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2mAqYevpHUtJhWJvibfq5Q

#evdebakım, #engellibakımı #akranöğrenme #engellilik, #yetişkineğitimi, #eucommission

Etkileşim: 5
Kapat
Skip to content