Yazar: Haberler

Sürdürülebilir Eğitim İçin Tasarım Odaklı Düşünme (DT4S) Projesi Çevrim İçi Proje Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2019-1-TR01-KA201-076710 sözleşme numaralı “Design Thinking For Sustainability Education (Sürdürülebilirlik Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin koordinatör olduğu DT4S Projesi 01/09/2019 -31/08/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Projenin temel hedefleri 12-16 yaş arası ortaöğretim öğrencilerini sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına aktif olarak katılmaya hazırlamak için onların farkındalığını arttırmak; temel bilgi, olumlu tutumlar, problem çözme becerileri, iş birliği yeteneği ve yenilikçi çözümler ile sentezleme becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

04.09.2020 tarihinde proje ortak kurumlarının katılımı ile yapılan çevrim içi toplantıda proje platformu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Sosyal medyada yaygınlaştırma faaliyetleri ve ilerleyen süreçte yapılacak işlerin planlaması yapıldı.

Takip eden süreçte sürdürülebilirlik becerilerini kapsayan aktiviteler geliştirilecek ve proje kapsamında geliştirilen platforma yüklenecektir.

https://dt4s.eu/
https://www.facebook.com/DT4SProject
https://twitter.com/DT4SProject

#sürdürülebilireğitim #erasmus #okuleğitimi #tasarımodaklıdüşünme #ulusalajans #eucommission

Etkileşim: 25
Kapat
Skip to content