Yazar: Projelerimiz

Desing Thinking Skills

Professional Development of Teachers to Promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students

Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Artırılması için Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

Proje Tanımı: Proje, öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme eğitimi verme becerilerini geliştirerek mesleki gelişimlerine ve uygulayacakları yöntemlerle akademik başarının artırılmasına katkı sağlamaya odaklanmaktadır.

Hibe Programın AdıAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar
Proje Numarası  2020-1-TR01-KA201-094174
Koordinatör Kurumİstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ortak Ülke/Kurumlar-İstanbul Valiliği (Türkiye)
-Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)
-European Training And Research Association For A Cooperation Key To Business (İtalya)
-South-West University Neofit Rilski (Bulgaristan)
-Virtual Campus LDA (Portekiz)
Proje Süresi24 Ay
Proje Başlangıç Tarihi31.12.2020
Projenin Amacı  Proje ile, geliştirilecek olan tasarım odaklı düşünme eğitim modülleri ve çevrim içi öğrenme platformu aracılığıyla eğitmenlere tasarım odaklı düşünme becerileri eğitimi verilerek akademik başarının artırılması ve erken okul terkinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Temel Proje Faaliyetleri-Ortaokul öğrenci ve öğretmenleri için disiplinler arası yaklaşımla tasarım odaklı düşünme becerilerinin tanımlanması
-Öğretmenlerin tasarım odaklı düşünmeyi geliştirme becerilerinin analiz edilmesi
-Erken okul terki üzerinde tasarım odaklı düşünmenin etkisinin incelenmesi
-Tasarım odaklı düşünme temelli disiplinler arası 5 modülün geliştirilmesi
-Çevrim içi öğrenme platformunun kurulması
-Öğrenci ve öğretmenlerle platformun test edilmesi
-Dış uzmanlar tarafından platformun test edilmesi
-Pilot eğitimin uygulanması
-Eğitimde tasarım odaklı düşünme iyi uygulamalarının analiz edilmesi
-Ortak kurum ülkelerinde eğitim uygulamaları ve stratejilerinin analiz edilmesi
-Öğretmen, akademisyen ve eğitim uzmanları ile yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesi ve sonuçların raporlanması
-Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinin yapılması
-Kısa dönemli personel eğitimi yapılması
Proje Ürünleri-Okul Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri İçin Metodolojik Çerçeve
-Eğitim Modülleri ve Çevrim İçi Platform
-Eğitim Destek Materyalleri
-Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı İçin Öneri Raporu
Proje Web Sitesihttp://dts4teachers.eu/
Proje Sosyal Medya Hesabı
https://www.facebook.com/dtsproject.ytu/
Etkileşim: 222
Kapat
Skip to content