Yazar: Haberler

Mi Window Projesi Çevrim İçi Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği adına Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından gerçekleştirilmekte olan 2020-1-UK01-KA201-079268 sözleşme numaralı “Mi Window – (Benim Pencerem)” Projesi, Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında İngiltere Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. İstanbul Valiliğinin ortak kurumları arasında yer aldığı “Mi Window” Projesi 01.09.2020 – 31.08.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Mi Window Projesi, göçmen kökenli ailelerin okul öncesi dönemdeki (5 yaş) çocuklarının bulundukları ülkeye ve eğitim sistemine adaptasyonunu güçlendirilmesi ve sosyal içermelerinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Mi Window Projesi kapsamında geliştirilen “5 Yaş Öncesi Travmalarla Başa Çıkma Üzerine Teorik ve Pedagojik Temel ve Eğitim Müfredatının” tanıtılması ve farklı branşlardan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 04.10.2021 tarihinde çevrim içi odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda müfredat tanıtımı yanısıra Erasmus+ programı ve Mi Window projesi hakkında genel bilgilendirme tanıtımı yapıldı. Ayrıca, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Psikolog Tuğçe BALIK GÜLOĞLU tarafından travma ve travmaya bağlı gelişen semptomları tanıma ve travmatik deneyimlerle başa çıkma yöntemleri hakkında sunum yapıldı

Projenin bir sonraki aşamasında Mi Window Eğitim Müfredatı’na uygun çevrim içi eğitsel içerikler geliştirilecektir.

Etkileşim: 286
Kapat
Skip to content